Chương trình áp dụng từ này 21/3 – 20/4/2012 tại hệ thống do lot Triumph trên toàn quốc.

Lưu ý: đây là chương trình giảm giá của công ty Triumph. Mức giảm giá 50% này tương đương với mức giá thông thường www.donhoc.com bán ra. Quí khách vui lòng xem thêm bảng giá tại đây: Triumph Maximizer, Diva by Triumph, Triumph Sloggi, Triumph AMO

html 01 Đồ lót Triumph khuyến mãi giảm giá đến 50%
html 02 Đồ lót Triumph khuyến mãi giảm giá đến 50%
html 03 Đồ lót Triumph khuyến mãi giảm giá đến 50%